Kommittéer och arbetsgrupper

För att driva verksamheten operativt har styrelsen kommittéer och arbetsgrupper till sin hjälp. Medlemmar i kommittéer och arbetsgrupper utses av styrelsen och ansvarar inför styrelsen. För kommittéer och arbetsgrupper i SBKs Stockholmsavdelning gäller en arbetsordning.


Agilitykommittén (AgK):

Håkan Ericson

Dionne Nordwall

Kontakt: agk@sthlmsavd.se  

 

Rallylydnadskommittén:

Victoria Ruzbarsky

Emilia Östlund

Izza 

Kontakt: rallylydnad@sthlmsavd.se

 

Kommittén för träning, utbildning och fortbildning (TUF):  

Victoria Ruzbarsky

Dionne Nordwall

Mimmi Larsdotter

Emilia Österlund

Kontakt: tuf@sthlmsavd.se 
Kursadministration: kurser@sthlmsavd.se
Träningsgrupper: tg@sthlmsavd.se 

 

Lydnadfrågor

Emma Jäger

Linn Leiderö-Palmlöv

Kontakt: lydnad@sthlmsavd.se

 

Draghundsfrågor

Kontakta Frida Franzon, draghund@sthlmsavd.se

 

Medlemsfrågor

Kontakt: medlem@sthlmsavd.se