Bli medlem

Bli medlem i SBKs Stockholmsavdelning
Bli medlem hos oss, få tillgång till klubbområdet och ta del av vår verksamhet.

Medlemskapet är löpande och gäller från det datum medlemskapet är registrerat och medlemsavgiften betalad.

 

Svenska Brukshundsklubben byter medlemssystem

Under perioden då Svenska Brukshundsklubben byter medlemssystem kommer det tillfälligt att bli en fördröjning mellan din ansökan om medlemskap och registrering av medlemskap. Detta medför att du inte får ditt medlemsnummer och medlemsavi direkt utan de kommer att skickas ut i efterhand. Vi ber om överseende med denna tillfälliga lösning och önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till vår organisation. 

  • Läs informationen om vilka medlemstyper som finns samt vad ett medlemskap innebär.
  • Fyll i formuläret, välj SBKs Stockholmsavdelning som din klubb och följ instruktionerna.

 

Medlemsavgifter 2021
Ordinarie medlem: förbundsavgift 400 kr (för utlandsmedlem är förbundsavgiften på 530 kr)
Ordinarie medlem: lokalavgift 250 kr  
Familjemedlem: lokalavgift 250 kr 
Ungdomsmedlem: betalas till Sveriges Hundungdom

Den som blir medlem i SBKs Stockholmsavdelning och samtidigt för första gången blir medlem i Svenska Brukshundklubben betalar alltså 650 kr.

Ordinarie medlem
Betalar förbundsavgift och lokalavgift. En person kan vara ordinarie medlem i flera lokalklubbar och betalar då endast en förbundsavgift.

Familjemedlem
Om någon i samma hushåll redan är ordinarie medlem.

Ungdomsmedlem 6-25 år
Gå in på Sveriges Hundungdoms hemsida, välj SBKs Stockholmsavdelning som din lokalklubb inom SBK så blir du ungdomsmedlem hos oss. Se vidare https://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/

Mina sidor
När du blivit medlem kan du administrera dina medlemsuppgifter via Mina sidor på SBKs hemsida. Där kan du till exempel ändra adressuppgifter eller läsa mer om medlemskap. Se vidare  https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/

Medlemsregister och medlemsvillkor
Vårt medlemsregister administreras som en del av Svenska Brukshundklubbens medlemsregister.  Läs SBKs medlemsvillkor på http://www.brukshundklubben.se/medlemsvillkor
D
ina personuppgifter kommer vi att använda för att skicka ut kallelser till medlems- och årsmöten samt för att informera dig om olika aktiviteter på klubben som kurser och tävlingar.

Träna och delta i klubbens aktiviteter
Som medlem i Stockholmsavdelningen får du tillgång till klubbens träningsplaner, kursutbud och andra roliga aktiviteter. Du får även SBKs tidning Brukshunden och du är försäkrad under tävlingar och kurser, samt till och från kurs- och tävlingstillfälle.

Medlemsfrågor
För övriga frågor kontakta medlemsansvarig: medlem@sthlmsavd.se