Valberedning

Valberedningen väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte. Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag till val av styrelse och revisorer. I valberedningens uppgift ingår att följa styrelsens arbete under året samt att ta emot förslag från medlemmar.

E-postadress till valberedningen: valberedning@sthlmsavd.se  

Medlemmar i valberedningen 2021:
Dionne Nordwall, sammankallande
Rebecca Wilson
My Lundberg