Revisorer

Revisorerna väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte och ska under verksamhetsåret följa och bedöma styrelsens arbete och förvaltning, både ekonomiskt och i övrigt. Till nästa årsmöte avger revisorerna en revisionsberättelse där ett förslag angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter ingår.

Revisorer 2021:
Ordinarie: Meta Lönnberg, revisor@sthlmsavd.se  
Ordinarie: Anita Larsson
Suppleant: Therese Kavén