Rallylydnad

Rallylydnad är en ny tävlingsgren som blev officiell under 2011. I rallylydnad ska hunden med hjälp av föraren ta sig igenom en bana där ett antal övningar ska genomföras enligt instruktioner på skyltar som är utplacerade på 3-5 meters avstånd. Det finns fyra svårighetsklasser i rallylydnad, nybörjar- och fortsättningsklass, avancerad klass och mästarklass. Rallylydnad premierar kontakt och samarbete mellan förare och hund. Grenen är öppen för alla hundar, dvs för alla raser samt blandraser.

SBK är huvudman för rallylydnad. Det innebär att SBK ansvarar för regelverk, tävlingsadministration och funktionärsutbildning. Samtidigt är rallylydnad en allmän gren som alla klubbar inom SKK-organisationen kan bedriva.

Läs mer om rallylydnad på SBKs hemsida http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/rallylydnad/ och mer om klubbens verksamhet i rallylydnad på vår egen hemsida under kurser, träning och tävling.