Om klubben

SBKs Stockholmsavdelning är en av Svenska Brukshundklubbens nästan 300 lokalavdelningar. Svenska Brukshundklubben (SBK) är en så kallad specialklubb inom Svenska Kennelklubben. Inom Svenska Kennelklubben (SKK) ansvarar SBK för de så kallade bruksraserna och deras avelsutvärderande verksamhet, bruksprov, mentalbeskrivning, mentaltest och utställningar för brukshundar. Bruksproven kan sägas vara SBKs traditionella hjärta och fokus. Men inom SBK arrangeras också många valp- och allmänlydnadskurser för alla hundägare och alla hundar. SBK är numera huvudman (ansvarig för regelverk, auktorisationer och administration av verksamheten mm) för de allmänna hundsporterna, lydnad och rallylydnad.

SBKs Stockholmsavdelning bildades 1944 och är därmed en av SBKs äldsta lokalklubbar. Idag har vi drygt 200 medlemmar. Klubbområdet och klubbstugan finns på Kymlinge gård, på Järvafältet men nära Kista centrum. Vår hyresvärd är Sundbybergs stad. Klubbens verksamhet utgår från medlemmarnas intressen och behov samt de materiella och ekonomiska förhållanden som råder och de vi tillsammans skapar. Agility är sedan ett antal år den gren flest medlemmar tränar och tävlar i. Klubben arrangerar varje år olika tävlingar, men främst i Agility. Vi försöker även ha ett varierat och brett kursutbud.

På Kymlinge gård finns också Stockholms Hundungdom som är en lokalklubb inom Sveriges Hundungdom som i sin tur är SKKs ungdomsorganisation för hundaktiva från 6 till 25 år.

Länk till Stockholms Hundungdom finner du här: http://sthlmshu.se


    
    sbk bild