Bruks

Bruksprov består av en specialgren och en lydnadsdel. Specialgrenarna är spår, sök, rapport, patrull och skydds. Bruksprov är den avelsutvärderande tävlingsgrenen för SBKs bruksraser. Proven är öppna även för alla andra raser med undantag av skydds där enbart SBKs raser får delta. Oregistrerade hundar och blandraser får inte delta på bruksprov.

I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa. I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. I rapport ska hunden springa mellan två stationer så fort som möjligt. I patrull ska hunden spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde, I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

Läs mer om bruksprov på SBKs hemsida http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/bruksprov/ och mer om klubbens bruksverksamhet på vår egen hemsida under kurser, träning och tävling.