Agility

Agility är en engelsk uppfinning från 1970-talet. Sporten kom till Sverige på 1980-talet och har nu utvecklats till den näst största tävlingsgrenen inom SKK-organisationen näst utställning med över 80000 starter per år. Agility är därmed också den klart största grenen inom Svenska Brukshundklubbens verksamhet. SBK övertog huvudmannaskapet för agility 2007. Det innebär att SBK ansvarar för regelverk, tävlingsadministration och funktionärsutbildning. Samtidigt är agility en allmän gren som alla klubbar inom SKK-organisationen kan bedriva.

Agility går ut på att på rätt sätt forcera en hinderbana på snabbast möjliga tid. Hunden utför hindren och föraren styr. Hindren ska utföras korrekt och i rätt ordning, i övrigt är föraren fri att välja metod och stil. Agility är därmed en utpräglad tävlingsgren som är öppen för alla hundar och förare. Agility kräver och utvecklar bra samspel och kontakt mellan förare och hund. Hundarna delas in i fem olika storleksgrupper utifrån mankhöjd. I agility finns två olika "grenar", agilityklass och hoppklass, samt tre olika svårighetsgrader, klass 1, 2 och 3. Bland agilityhindren finns hopphinder, tunnlar och olika klätterhinder. Läs mer om agility på Svenska Agilityklubbens hemsida http://svenskaagilityklubben.se/ och mer om klubbens agilityverksamhet på vår egen hemsida under kurser, träning och tävling.