Protokoll

Protokollen, som är beslutsprotokoll, utgör den formella redovisningen från klubbens styrelse- medlems och årsmöten. Ytterligare information från styrelsen finns på hemsidan, i klubbens facebookgrupp eller i e-brev till medlemmarna.

Styrelsemöten:

Styrelsemöte 1, 2021

Styrelsemöte 3, 2020
Styrelsemöte 1, 2020

Styrelsemöte 2, 2018

Styrelsemöte 5, 2017
Styrelsemöte 4, 2017
Styrelsemöte 3, 2017
Styrelsemöte 2, 2017

Styrelsemöte 1, 2017

Styrelsemöte 5, 2016
Styrelsemöte 4, 2016
Styrelsemöte 3, 2016
Styrelsemöte 2, 2016
Styrelsemöte 1, 2016


Styrelsemöte 7, 2015
Styrelsemöte 6, 2015
Styrelsemöte 5, 2015
Styrelsemöte 4, 2015
Styrelsemöte 3, 2015
Styrelsemöte 2, 2015
Styrelsemöte 1, 2015


Styrelsemöte 7, 2014
Styrelsemöte 6, 2014
Styrelsemöte 5, 2015
Styrelsemöte 4, 2014
Styrelsemöte 3, 2014
Styrelsemöte 2, 2014
Styrelsemöte 1, 2014 


Styrelsemöte 4, 2013 
Styrelsemöte 3, 2013
Styrelsemöte 2, 2013
Styrelsemöte 1, 2013


Medlemsmöten:
Höstmöte 2017
Vårmöte 2017
Höstmöte 2016
Vårmöte 2016
Höstmöte 2015
Vårmöte 2015
Höstmöte 2014
Vårmöte 2014
Höstmöte 2013
Vårmöte 2013 

Årsmöten:
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014 
Årsmöte 2013 

Årsmöteshandlingar 2016:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Revisionsberättelse
Mål
Rambudget
Kommentarer till budget
Planerade aktiviteter
Valberedningens förslag

Årsmöteshandlingar 2015:

dagordning
verksamhetsberättelse
resultaträkning
balansräkning
revisionsberättelse
mål
rambudget
kommentarer budget
planerade aktiviteter
valberedningens förslag