Kommittéer och arbetsgrupper

För att driva verksamheten operativt har styrelsen kommittéer och arbetsgrupper till sin hjälp. Medlemmar i kommittéer och arbetsgrupper utses av styrelsen och ansvarar inför styrelsen. För kommittéer och arbetsgrupper i SBKs Stockholmsavdelning gäller en arbetsordning.


Agilitykommittén (AgK):
Håkan Ericson, sammankallande, agk@sthlmsavd.se  
Anna Karin Eldvik
Dionne Nordwall

Kommittén för träning, utbildning och fortbildning (TUF):  
Emilia Nilsson
Maria Pettersson
Anna Karin Eldvik
Emilia Östlund
Helga Westerlind
Kontakt: tuf@sthlmsavd.se 
Kursadministration: kurser@sthlmsavd.se
Träningsgrupper: tg@sthlmsavd.se 

Lydnadfrågor
Kontakt: lydnad@sthlmsavd.se

Rallylydnadsfrågor
Kontakt: rallylydnad@sthlmsavd.se

Draghundsfrågor
Kontakta Cilla Öhrström, draghund@sthlmsavd.se

Medlemsfrågor
Kontakt: medlem@sthlmsavd.se