Kommittéer och arbetsgrupper

För att driva verksamheten operativt har styrelsen kommittéer och arbetsgrupper till sin hjälp. Medlemmar i kommittéer och arbetsgrupper utses av styrelsen och ansvarar inför styrelsen.

Agilitykommittén (AgK):
Håkan Ericson, sammankallande, agk@sthlmsavd.se  
Linda Enberg      
Malin Röste
Helga Westerlind

Kommittén för träning, utbildning och fortbildning (TUF): 
Gunilla Lindström, sammankallande, tuf@sthlmsavd.se 
Dorota Anglart
Linda Enberg
Kursadministration, kurser@sthlmsavd.se
Träningsgrupper, tg@sthlmsavd.se 

Lydnad
Helga Westerlind
Michelle Holmlund
Kristina Nilsson
Kontakt: lydnad@sthlmsavd.se

Draghundsfrågor
Kontakta Cilla Öhrström, draghund@sthlmsavd.se

Medlemsfrågor
Kontakt: medlem@sthlmsavd.se