Bli medlem

För att bli medlem hos oss och ta del av vår verksamhet, fyll i formuläret (länk nederst på sidan) och betala in medlemsavgiften. Medlemskapet bekräftas via mail när betalningen inkommit.

Medlemsavgiften betalas in på plusgiro: 15 82 83-2. Ange "medlemsavg" och namn på inbetalningen så vi vet vem som betalat.

Medlemsavgifter 2019
Ordinarie medlem: Förbundsavgift 400 kr (för utlandsmedlem är förbundsavgiften på 530 kr)
Ordinarie medlem: Lokalavgift 250 kr  
Familjemedlem: 150 kr 
Ungdomsmedlem: betalas till Sveriges Hundungdom  

Den som blir medlem i SBKs Stockholmsavdelning och samtidigt för första gången blir medlem i Svenska Brukshundklubben betalar alltså 650 kr.

Ordinarie medlem
Betalar förbundsavgift och lokalavgift. En person kan vara ordinarie medlem i flera lokalklubbar och betalar då endast en förbundsavgift.

Familjemedlem
Om någon i samma hushåll redan är ordinarie medlem.

Ungdomsmedlem 6-25 år
Gå in på Sveriges Hundungdoms hemsida, välj SBKs Stockholmsavdelning som din lokalklubb inom SBK så blir du ungdomsmedlem hos oss. Se vidare https://www.skk.se/sv/SHU/Bli-medlem/

Mina sidor
När du blivit medlem kan du administrera dina medlemsuppgifter via Mina sidor på SBKs hemsida. Där kan du till exempel ändra adressuppgifter eller läsa mer om medlemskap. Se vidare http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/

Medlemsregister och medlemsvillkor
Vårt medlemsregister administreras som en del av Svenska Brukshundklubbens medlemsregister.  Läs SBKs medlemsvillkor på http://www.brukshundklubben.se/medlemsvillkor
D
ina personuppgifter kommer vi att använda för att skicka ut kallelser till medlems- och årsmöten samt för att informera dig om olika aktiviteter på klubben som kurser och tävlingar.

Träna och delta i klubbens aktiviteter
Som medlem i Stockholmsavdelningen får du tillgång till klubbens träningsplaner, kursutbud och andra roliga aktiviteter. Du får även SBK:s tidning Brukshunden och du är försäkrad under tävlingar och kurser, samt till och från kurs- och tävlingstillfälle.

Medlemsansvarig
För övriga frågor kontakta medlemsansvarig: medlem@sthlmsavd.se

Ansök om medlemskap
Klicka HÄR för att komma till formuläret.
Observera att ditt medlemskap kan registreras först när du har betalat medlemsavgiften till klubbens PG-konto (se ovan).